GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn, vui lòng nhập chính xác thông tin xuất hóa đơn trên form này, sau đó liên lạc Hotline 0985867768 gặp bộ phận kế toán để nhận hóa đơn.

Vui lòng kiểm tra chính xác thông tin Doanh nghiệp trước khi gửi đi. Cảm ơn.